Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mischievous /'mist∫ivəs/  

 • Tính từ
  tinh nghịch, tinh quái
  ranh mãnh, láu lỉnh
  a mischievous trick
  trò chơi ranh mãnh
  hay làm hại, có ác ý
  a mischievous runmour
  tin đồn ác ý

  * Các từ tương tự:
  mischievously, mischievousness