Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mischievousness /'mist∫ivæsnis/  

  • Danh từ
    tính tinh nghịch, tính tinh quái
    sự ranh mãnh, sự láu lỉnh
    sự ác ý