Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hư, hư đốn (trẻ con)
  he is a terribly naughty child
  nó là một đứa bé hư quá chừng
  làm choáng váng, ác
  a naughty joke
  câu nói đùa ác