Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scampish /'skæmpiʃ/  

  • Tính từ
    đểu cáng, xỏ lá