Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  thường, như thường ngày
  what do you usually do on Sunday?
  Chủ nhật anh thường làm gì?
  he usually get up early
  nó dậy sớm
  the canteen is more than usually busy today
  hôm nay căn tin nhộn nhịp hơn thường ngày