Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kỳ quái
  fantastic dreams
  những giấc mơ kỳ quái
  không tưởng
  fantastic schemes
  kế hoạch không tưởng
  (khẩu ngữ) kỳ diệu; tuyệt vời
  she's a fantastic swimmer
  chị ta là một tay bơi tuyệt vời
  (khẩu ngữ) rất lớn, lớn kinh khủng
  their weddings cost a fantastic amount of money
  đám cưới của họ tốn một khoản tiền lớn kinh khủng

  * Các từ tương tự:
  fantasticality, fantastically, fantasticism