Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outlandish /aʊt'lændi∫/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  kỳ dị; lạ thường
  outlandish behaviour
  cách cư xử lạ thường

  * Các từ tương tự:
  outlandishly, outlandishness