Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  kỳ lạ, đáng sợ
  những tiếng rú kỳ lạ được phát ra từ trong đêm tối
  (khẩu ngữ, thường xấu) kỳ cục, quái đản
  weird clothes
  quần áo kỳ cục
  weird hairstyles
  kiểu tóc quái đản

  * Các từ tương tự:
  weirdie, weirdly, weirdness, weirdo, weirdy