Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người nước ngoài, ngoại kiều (chưa nhập quốc tịch nước mình ở)
  Tính từ
  ngoại quốc
  xa lạ, lạ
  an alien environment
  một môi trường xa lạ
  alien customs
  phong tục lạ
  (+ to) trá với, nguợc với
  những nguyên tắc như thế trái với tín ngưỡng chúng tôi
  cruelty is quite alien to his nature
  độc ác thật trái ngược với bản chất của anh ta

  * Các từ tương tự:
  alienability, alienable, alienate, alienated, alienation, alienator, alienee, alienism, alienist