Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remarkable /ri'mɑ:kəbl/  

 • Tính từ
  đáng chú ý; đặc biệt
  a remarkable event
  một sự kiện đặc biệt
  a boy who is remarkable for his stupidity
  một chú bé ngốc nghếch đặc biệt

  * Các từ tương tự:
  remarkableness