Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như một cơn ác mộng
    gây hoảng sợ; gây khó chịu