Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ghastly /'gɑ:stli/  /'gætli/

 • Tính từ
  ghastlier; ghastliest
  rùng rợn
  a ghastly accident
  một tai nạn rùng rợn
  (khẩu ngữ) kinh tởm
  a ghastly error
  một sai lầm kinh tởm
  khó chịu trong người
  I feel ghastly, I shouldn't have drunk so much
  tôi thấy khó chịu trong người, lẽ ra tôi không nên uống nhiều rượu như thế
  tái mét, nhợt nhạt
  she had a ghastly pallor
  cô ta xanh xao nhợt nhạt