Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horrific /'hə'rifik/  

 • Tính từ
  kinh khủng, khủng khiếp
  a horrific crash
  vụ đụng xe khủng khiếp
  quá đáng, đáng sợ
  horrific prices
  giá cao dễ sợ

  * Các từ tương tự:
  horrifically