Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spectacular /spek'tækjʊlə[r]/  

 • Tính từ
  đẹp mắt, ngoạn mục
  a spectacular display of firework
  cảnh bắn pháo hoa ngoạn mục
  gây ấn tượng mạnh; hùng vĩ, ly kỳ
  a spectacular waterfall
  thác nước hùng vĩ
  Danh từ
  cuộc trình diễn đặc sắc; chương trình trình diễn đặc sắc
  a Christmas TV spectacular
  một chương trình truyền hình đặc sắc nhận dịp Giáng sinh

  * Các từ tương tự:
  spectacularly