Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  truy hại (nhất là vì vấn đề sắc tộc, vì tín ngưỡng, vì chính kiến)
  trong lịch sử, các thiểu số tôn giáo từng bị truy hại [vì tín ngưỡng của họ]
  làm khổ, quấy rối
  từ khi vụ việc trở nên công khai, ông ta đã bị báo chí quấy rối

  * Các từ tương tự:
  persecutee