Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thu thập, tích trữ
  garner (inupthe grain for the winter
  tích trữ thóc gạo cho mùa đông
  garner information
  thu thập tin tức
  sự kiện thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau