Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhổ, bứt, hái (hoa, quả…)
  pluck a rose from the garden
  hái một bông hồng ở vườn
  pluck one's eyebrow
  nhổ lông mày (để loại bỏ những lông không mọc vừa ý)
  pluck out a grey hair
  nhổ sợi tóc hoa râm
  vặt lông (gà, vịt)
  Mấy con ngỗng đã vặt lông chưa đấy?
  (+ at) kéo; giật
  em bé kéo váy mẹ
  (Mỹ pick) gảy, búng (dây đàn)
  pluck the string of a guitar
  gảy đàn ghita
  pluck up courage
  lấy hết can đảm (để làm việc gì)
  I shall have to pluck up courage speak to her about it
  tôi sẽ phải lấy hết can đảm nói với cô ta về việc ấy
  Danh từ
  sự gan dạ; sự dũng cảm (trước khó khăn, trước mặt đối thủ mạnh hơn…)
  anh ta tỏ ra rất dũng cảm khi đối phó với quân xâm lược
  cái kéo, cái giật
  feel a pluck at one's sleeve
  cảm thấy có ai kéo tay áo
  bộ lòng chay, tim gan phổi (của con vật làm thịt, để làm thức ăn)

  * Các từ tương tự:
  plucked, plucker, pluckily, pluckiness, pluckless, plucky