Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-)
  (+ at) kéo [mạnh]
  chúng tôi kéo mạnh đến nỗi đứt cả dây thừng
  kéo tay áo ai (để người ta chú ý cái gì đó)
  giật [mạnh], lôi
  cơn gió suýt giật cây dù tuột khỏi tay tôi
  Danh từ
  sự giật [mạnh]; sự kéo
  I felt a tug at my sleeve
  tôi cảm thấy có ai kéo tay áo tôi
  cô ta cảm thấy đau nhói lòng dạ khi anh ấy ra đi
  (cách viết khác tug-boat) tàu lại, tàu kéo

  * Các từ tương tự:
  tug of love, tug of war, tug-boat, tug-of-love, tug-of-war, tugboat, tuggage, tugger