Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái giật mạnh, cái đẩy mạnh, cái thúc mạnh, cái ném mạnh
  he have his tooth a sharp jerk and it came out
  nó giật mạnh chiếc răng và chiếc răng tuột ra
  sự co giật
  a jerk of an eyelid
  sự giật mí mắt
  (khẩu ngữ, xấu) kẻ ngu ngốc
  Động từ
  giật mạnh, kéo mạnh, đẩy mạnh, ném mạnh
  nó giật mạnh cần câu ra khỏi nước
  jerk the door open
  giật cửa mở ra
  jerk oneself free
  giật mạnh để thoát ra
  giật giật
  xe lửa giật giật rồi dừng lại
  cố giữ đừng có làm rung máy ảnh khi chụp ảnh
  jerk [oneself] off
  (Anh, tiếng lóng) thủ dâm (đàn ông)
  jerk something out
  nói dằn từng tiếng
  jerk out an apology
  nói dằn từng tiếng một lời xin lỗi

  * Các từ tương tự:
  jerker, jerkily, jerkin, jerkiness, jerkingly, jerkwater, jerky