Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự co giật
  I thought the mouse was deadbut then it gave a slight twitch
  tôi tưởng con chuột đã chết, nhưng rồi nó co giật nhẹ một cái
  sự kéo, sự giật mạnh
  I felt a twitch at my sleeve
  tôi cảm thấy có ai giật mạnh ở tay áo tôi
  Động từ
  [làm cho] co giật
  mũi con chó giật giật khi nó ngửi thấy mùi thịt
  (+ at) kéo giật mạnh
  cơn gió kéo giật phắt tờ giấy khỏi tay tôi

  * Các từ tương tự:
  twitchily, twitchiness, twitchy