Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jerkily /'dʒə:kili/  

  • Phó từ
    [một cách] giật giật
    [một cách] nhát gừng (nói…)