Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (crept)
  bò, trườn
  đi rón rén, lén, lẻn
  con mèo ấy rón rén lặng lẽ tới phía con chim
  tên trộm lẻn theo hành lang
  bò, leo tường (cây)
  dây thường xuân leo lên các bức tường của lâu đài
  make one's (somebody's) flesh creep
  xem flesh
  Danh từ
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  kẻ luồn cúi
  give somebody the creeps
  (khẩu ngữ)
  làm nổi gai ốc
  làm ghê tởm
  I don't like himhe gives me the creep
  tôi không thích hắn, hắn làm tôi ghê tởm

  * Các từ tương tự:
  creep-hole, creeper, creepiness, creeping, creeping discharge, creeping display, Creeping inflation, creepingly, creepy