Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  kẹp, quắp, cắn, nhay nhay
  con cua kẹp ngón tay tôi
  chị ta kẹp ngón tay vào cửa
  con chó cắn vào chân tôi
  con chó nhay nhay vào mắt cá chân chị ta
  làm thui chột, làm lụi đi (cây cối, nói về sương giá, gió rát…)
  gió buốt đã làm các hoa mới nở lụi đi
  đi nhanh, vội
  cô ta chạy vội ra ngân hàng
  nip and tuck
  ganh đua nhau từng tí một
  hai người chạy đua tranh nhau rất sát, họ ganh đua nhau từng tí một
  nip something in the bud
  bóp chết ngay từ trong trứng, bóp chết ngay từ khi còn trứng nước
  cô ta muốn trở thành diễn viên, nhưng cha cô đã sớm bóp chết ý định ấy ngay từ trong trứng
  nip something in
  (in sewing)
  khâu hẹp bớt
  nip in the sides of a dress
  khâu hẹp bớt một cái áo
  nip something off
  ngắt
  nip the shoots off a plant
  ngắt chồi cây
  Danh từ
  cú kẹp, cú cắn, cú nhay
  a cold nip in the air
  cơn giá rét trong không khí như cắn vào da vào thịt
  (khẩu ngữ) hớp, ngụm (rượu)
  a nip of brandy
  một ngụm rượu branđi

  * Các từ tương tự:
  nipped, nipper, nipping, nipple, nipponese, nippy, nipt