Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] xóc nẩy lên
  chiếc xe buýt xóc nẩy lên trên con đường gồ ghề
  jolt somebody into (out) of something
  làm ai choàng tỉnh
  anh ta choàng tỉnh khỏi cơn ngủ lịm và lao vào hành động khi anh ta nhận ra rằng chỉ còn một thời gian ngắn để viết xong bài báo
  Danh từ
  cái xóc nẩy
  stop with a jolt
  dừng lại với một cái xóc nẩy
  (bóng) cú sốc
  the news of the accident gave her quite a jolt
  tin tai nạn làm cho cô ta bị một cú sốc điếng người

  * Các từ tương tự:
  jolter, jolterhead, joltily, joltiness, jolty