Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sững sờ bàng hoàng, quả bom nổ (nghĩa bóng)
  the new of his death was a bombshell
  tin về cái chết của anh ta đến với chúng tôi như một tiếng bom nổ
  người phụ nữ hấp dẫn mê hồn (nhất là trong kết hợp sau)
  a blonde bombshell
  cô nàng tóc hoe hấp dẫn mê hồn