Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm kinh ngạc
  tin đó làm kinh ngạc mọi người
  điều làm tôi kinh ngạc là trước đây chưa ai hề nghĩ tới đến điều này

  * Các từ tương tự:
  astonished, astonishing, astonishingly, astonishment