Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; est)
  câm
  he's dumb from birth
  nó bị câm bẩm sinh
  our dumb friends
  những người bạn câm của chúng ta (tức là các động vật);
  be dumb struck with fear
  (nghĩa bóng) câm lặng vì sợ
  (thường vị ngữ) im lặng, không nói
  họ van nài anh ta giải thích, nhưng anh ta vẫn im lặng
  (khẩu ngữ) ngốc nghếch
  if the police question youact dumb
  nếu cảnh sát hỏi mày thì hãy làm ra vẻ ngốc nghếch

  * Các từ tương tự:
  dumb piano, dumb show, dumb waiter, dumb-bell, dumbell, dumbeller, dumbfound, dumbhead, dumbly