Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] câm
    [một cách] im lặng
    (khẩu ngữ) [một cách] ngốc nghếch