Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bình, lọ
  a jam jar
  lọ [để đựng] mứt
  a jar of plum jam
  một lọ mứt mận (cái chứa ở trong)
  vại
  chúng tôi ra quán uống vài vại bia
  Động từ
  (-rr)
  làm gai người, làm khó chịu
  tiếng huýt gió của nó làm thần kinh tôi khó chịu
  không hòa hợp, không hài hòa
  lời phê bình thô bạo của anh ta không hợp với cái không khí thân thiện của buổi họp
  làm đau điếng choáng váng
  lưng anh ta bị đau điếng khi anh ta ngã
  jar against (on) something
  cọ vào vật gì gây tiếng động ken két
  con tàu cọ ken két vào ke bến cảng
  Danh từ
  (số ít)
  tiếng động chói tai; tiếng ken két gai người
  mạn tàu cọ vào bến gây nên tiếng ken két gai người
  cú điếng người, cú gai người
  he gave his back a nasty jar when he fell
  lưng anh ta bị một cú đau điếng khi anh ta ngã

  * Các từ tương tự:
  jardinière, jarful, jargon, jargoneer, jargonelle, jargonise, jargonist, jargonistic, jargonize