Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  làm choáng váng, làm bàng hoàng
  cú đánh vào đầu làm cho nó choáng váng một lúc
  làm sửng sốt, làm sững sờ
  tôi sững sờ vì lời đề nghị đột ngột của cô ta
  Danh từ
  in a daze
  [trong trạng thái] bàng hoàng, [trong trạng thái] sững sờ
  tôi hoàn toàn sững sờ khi nghe tin buồn ấy

  * Các từ tương tự:
  dazed, dazedly