Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-nn-)
  giáng cho một quả ngất xỉu
  cú đấm đó đã làm tôi ngất xỉu một lúc
  (nghĩa bóng) làm sửng sốt; làm sững sờ
  tôi sững sờ khi nghe tin nó chết
  sững sờ trước sắt đẹp của nàng

  * Các từ tương tự:
  stung, stunk, stunner, stunning, stunningly, stuns'l, stunsail, stunt, stunt man