Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  trò [cốt để] gây sự chú ý
  a publicity stunt
  lối quảng cáo gây chú ý
  trò biểu diễn nguy hiểm
  trò biểu diễn nguy hiểm mới đây nhất của chị ta là lái xe môtô qua vòng lửa
  Động từ
  làm còi cọc
  những cây gỗ còi cọc
  thức ăn không hợp có thể làm cho em bé bị còi cọc

  * Các từ tương tự:
  stunt man, stunt woman, stunted, stuntedness, stuntman, stuntwoman