Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'eksplɔit/
  kỳ công, kỳ tích
  anh ta đã thực hiện nhiều kỳ công táo bạo, chẳng hạn như vượt qua Đại Tây Dương trên một con thuyền chèo
  (đùa) tôi không thích thú nghe kể những kỳ tích ái tình của Bill
  Động từ
  /iksplɔit/
  khai thác
  exploit oil reserves
  khai thác các trữ lượng dầu
  bóc lột; lợi dụng
  lao động trẻ em bị bóc lột ở các nhà máy

  * Các từ tương tự:
  exploitability, exploitable, exploitage, exploitation, exploitative, exploitatively, exploiter, exploitive, exploitively