Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuốc kích thích; ma túy
  a dope addict
  người nghiện ma túy
  (khẩu ngữ) người ngốc nghếch
  (+ on) (tiếng lóng) tin riêng (chưa ai biết)
  tôi cần tin riêng về các vụ dính dáng đến tội ác của nó
  Động từ
  cho uống thuốc kích thích (ngựa đua, vận động viên thi đấu…)
  cho thêm thuốc mê vào thức uống, thức ăn
  chúng nó cho thuốc mê vào thức uống của anh ta và lấy trộm mọi thứ trong nhà trong lúc anh ta ngất đi

  * Các từ tương tự:
  dope addict, doped crystal, doped germanium, doped junction, doped semiconductor, doper, dopester, dopey