Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    (cách viết khác dopy)
    mơ mơ màng màng, tê mê (vì thuốc)
    (tiếng lóng) ngốc nghếch