Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng lóng)
    thuốc giảm hoạt động thần kinh
    người gây chán nản buồn phiền