Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cát
  (thường số nhiều)đống cát
  children playing on the sand[s]
  trẻ con chơi bóng trên cát
  (văn học) thời giờ (như cát chảy trong đồng hồ cát)
  không còn nhiều thời giờ nữa, trước ngày mai chúng tôi phải có tiền
  nó chẳng sống được bao lâu nữa đâu
  sands
  (số nhiều)
  bãi cát, dải cát
  những dải cát nóng bỏng trên sa mạc
  Động từ
  sand [down]
  đánh bằng giấy ráp
  sàn đã được đánh nhẵn bằng giấy ráp
  rắc cát lên (để đi cho khỏi trượt), rải cát, phủ cát

  * Các từ tương tự:
  sand trap, sand-bar, sand-bath, sand-bed, sand-blast, sand-blind, sand-box, sand-cast, sand-castle