Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Số nhiều G's, g's)
  G, g
  "Godbegins with a G
  Từ God bắt đầu bằng chữ G
  (Âm nhạc) Nốt son
  (Viết tắt)
  gram[s]
  300g
  ba trăm gram
  (Viết tắt của gravity) trọng lực; gia tốc trọng lực
  (Mỹ)(tiếng lóng) 1000 đô la
  Tụi trộm lấy đi 100.000 đô la ở nhà ngân hàng địa phương

  * Các từ tương tự:
  G-band, g-man, G-string, g.i, g.man, G3 (gadolinium gallium garnet), G4 (Group 4 Facsimile standard), GaAs (gallium arsenide) diode, GaAs (gallium arsenide) laser