Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    dọn dẹp gọn ghẽ, làm cho ngăn nắp