Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của hard)
  cứng (chỉ độ cứng của ruột chì trong bút chì)
  a 2H pencil
  bút chì có độ cứng 2H

  * Các từ tương tự:
  H, h, H-bomb, h-hour, h.p, h'm, h'm, ha, ha ha, ha-ha