Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    (kỹ) sức ngựa, mã lực (horse-power)
    (thương mại) hình thức thuê-mua (hire-purchase)