Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lừa đảo
  get money by fraud
  kiếm tiền bằng cách lừa đảo
  người lừa đảo
  chị phụ nữ này là một kẻ lừa đảo, chị ta không có lấy một tờ giấy tờ chứng nhận khả năng y khoa nào cả

  * Các từ tương tự:
  fraudulence, fraudulent, fraudulently