Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-mm-)
  giả vờ; dối trá
  sham sleep
  giả vờ ngủ
  sham illness
  giả vờ ốm, giả bệnh
  Danh từ
  (thường xấu)
  người dối trá
  chị ta cho mình là biết tất cả về máy tính, nhưng thực ra chị ta chỉ là kẻ dối trá
  điều dối trá, sự dối trá
  his love was a sham, he only wanted her money
  tình yêu của thằng ấy chỉ là sự dối trá, nó chỉ muốn số tiền của cô ta thôi
  what he says is all sham
  tất cả những gì hắn nói điếu là dối trá
  Tính từ
  (thuộc ngữ) (thường xấu)
  giả vờ, dối trá
  sham sympathy
  cảm tình dối trá
  sham jewellery
  đồ nữ trang giả

  * Các từ tương tự:
  shaman, shamanic, shamanism, shamateur, shamble, shambles, shambolic, shame, shamefaced