Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bột nhào
  she mixed the flour and water to a paste
  chị ta trộn bột với nước thành bột nhào
  hồ bột (để dán)
  bột nghiền (thịt, cá để phết lên bánh mì; thường dùng trong từ ghép)
  liver paste
  bột gan nghiền
  anchovy paste
  bột cá trổng nghiền
  thủy tinh giả ngọc
  paste jewellery
  đồ kim hoàn nạm thủy tinh giả ngọc
  Động từ
  phết hồ bột lên
  dán (bằng hồ bột)
  dán các mảnh giấy lại với nhau
  (cũ, khẩu ngữ) đấm; đánh (ai)
  paste something down
  dán nắp vật gì lại; dán bọc vật gì lại
  paste something in; paste something into something
  dán (một bức ảnh…) lên một trang sách
  nó dán các bức tranh vào trong cuốn album dán tranh ảnh cắt ở báo ra
  paste something up
  dán cái gì lên một mặt thẳng đứng bằng hồ bột
  paste a notice up
  dán một thông tin lên bảng (tường…)
  dán(những tờ giấy có bài và tranh ảnh) lên một tờ giấy to để làm maket một trang báo (một trang tạp chí)

  * Các từ tương tự:
  paste up, pasteboard, pastel, pastelist, pastellist, paster, pastern, pasteurisation, pasteurise