Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artificial /,ɑ:ti'fi∫l/  

 • Tính từ
  nhân tạo
  artificial light
  ánh sáng nhân tạo
  giả tạo; giả
  an artificial smile
  cái cười giả tạo
  artificial flowers
  hoa giả

  * Các từ tương tự:
  artificial cognition, artificial insemination, artificial intelligence, artificial language, artificial line, artificial respiration, artificial voice, artificiality, artificialize