Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự giả mạo; tội làm giả
  he spent 5 years in prison for forgery
  hắn ngồi tù 5 năm vị tội làm giả
  chữ ký giả; giấy tờ giả
  this famous painting was thought to be by Van Goghbut it is in fact a forgery
  bức tranh nổi tiếng này cứ tưởng là của Van Gogh, thực ra là của giả