Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con khỉ
  (khẩu ngữ) đứa bé tinh nghịch
  come here at onceyou little monkey
  lại đây ngay, nhóc con tinh nghịch
  (lóng) 500 bảng Anh, 500 đôla
  Động từ
  monkey about (around)
  (khẩu ngữ)
  làm trò khỉ
  Thôi đừng làm trò khỉ nữa
  monkey about (around)
  (khẩu ngữ) táy máy
  táy máy chiếc bình chữa cháy

  * Các từ tương tự:
  monkey business, monkey-block, monkey-bread, monkey-jacket, monkey-nut, monkey-puzzle, monkey-shine, monkey-wrench, monkeyish