Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khỉ nhân hình
  go ape
  (tiếng lóng)
  bắt đầu đối xử điên rồ
  Động từ
  bắt chước, nhại

  * Các từ tương tự:
  ape-like, ape-man, apeak, apec, apedicellate, apepsia, apepsy, aper, apercu