Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (mimicked)
  nhại
  Tom nhại tiếng nói và cử chỉ của chú nó rất tài
  giống hệt
  wood painted to mimic marble
  gỗ được sơn giống hệt cẩm thạch
  Danh từ
  người có tài bắt chước; con vật có tài bắt chước
  this parrot is an amazing mimic
  con vẹt này là một con vật bắt chước rất giỏi
  Tính từ
  giả (tập trận); nguỵ trang
  mimic warfare
  tập trận giả
  mimic colouring
  màu sắc nguỵ trang (của sâu bọ…)

  * Các từ tương tự:
  mimicker, mimicry