Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường trong từ ghép) gương
  a hand mirror
  gương soi cầm tay
  gương chiếu hậu (ở xe ô tô)
  she glanced at herself in the mirror
  cô ta liếc nhìn mình trong gương
  (bóng) hình ảnh trung thực (của cái gì)
  tờ báo này tự cho là hình ảnh trung thực của dư luận
  Động từ
  phản chiếu
  cây cối soi bóng trên mặt hồ yên tĩnh
  phản ánh
  một cuộc tiểu thuyết phản ánh xã hội hiện đại

  * Các từ tương tự:
  mirror image, mirror-writing